Službe za upravu

Za vršenje upravnih i stručnih, kao i poslova lokalne samouprave iz nadležnosti Općine, osnivaju se općinske službe za upravu. Radom općinskih službi za upravu rukovodi Općinski načelnik.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi za upravu Općine Busovača donesenim 09.04.2010. godine od strane Općinskog načelnika, utvrđeno je da u Općini Busovača postoje slijedeće općinske službe:

  1. Služba za lokalni ekonomski razvoj, obnovu i raseljene osobe,
  2. Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove,
  3. Služba za finansije i trezor,
  4. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsko-invalidsku zaštitu,
  5. Služba za civilnu zaštitu,
  6. Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

   Ured Općinskog načelnika i predsjednika Općinskog vijeća