Reklamirajte se na portalu Binfo.ba

Ako ste zainteresovani za reklamiranje na našem portalu ili na nekoj od društvenih mreža (facebook, instagram…) putem naše stranice kontaktirajte nas na mail redakcija@binfo.ba ili na facebook stranicu Binfo.ba.